Zvířetice

« zpět

zřícenina zámku

22. 6. 2019

Vypravíme se na zříceninu zámku Zvířetice u Bakova nad Jizerou. V podhradí navštívíme nové infocentrum a za pěkného počasí dětskou železnici.

Pokud nám bude přát počasí vydáme se ještě na zříceninu Michalovická Putna. Popojedeme do obce Debř a odtud půjdeme pěšky.

 

Podrobnosti později.

« zpět

Vedoucím akce bude Pavel.

21. 1. 2019